Menu Close

Absinthe—Yeşil İlham Perisi

Periler VIII
  • Sihir

Yeşil Peri ya da daha bilinen adıyla Absinthe bir mitolojiden çok popüler kültür sonucunda oluşturulmuş bir inanıştır. 1800’lü yılların sonuna doğru üretilmiş Absinthe anasonlu bir likördür. İçinde pek çok bitkinin yanı sıra rezene ve halüsinasyon gördürmesiyle ünlü pelinotu bulunmaktadır. Aslında ilk başta bir tür ilaç olarak üretilen Absinthe tadından dolayı özellikle Paris’te hızla popüler olmuştur. O zamanın yazarları ve her sınıftan sanatçıları arasında renginden ve içerdiği yüksek alkol dolayısıyla hızla uçurmasından dolayı “yeşil ilham perisi” olarak anılmaya başlamıştır. Ernest Hemingway, James Joyce, Lewis Carroll, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Oscar Wilde, Aleister Crowley, Edgar Allan Poe gibi ünlü sanatçı ve yazarın absinthe için yaptığı güzellemelerle ünü daha da artmıştır. Öyle ki Fransa barlarında akşamüstü saat 5, absinthe içme saati olduğu için “yeşil saatler” olarak anılmaya başlanmıştır. Örneğin Van Gogh’un sıkı bi’ absinthe içeridir ve hatta kualğına kesmesine sebep olan “delilliğin” absinthe içtikten sonra olduğu söylenmektedir. Hemingway’in ilham arayışı için daktilosunun hemen yanında (o tarihlerde illegal olmasına rağmen) absinthe şişesi bulundurduğu bilinmektedir. Oscar Wilde absinthe için şöyle yazmıştır: İlk aşama normal bir içecek aşaması. İkinci aşama ise çok korkunç ve dayanılmaz derecede kötücül şeyleri görmeye başladığın aşama. Ama eğer ikinci aşamaya tahammül edebilirsen geleceğin üçüncü aşama görmek istediğin tüm mucizevi şeyleri göreceğin aşamadır. 1900’lerin başında saykodelik etkileri sebebiyle absinthe pek çok ülkede yasaklanmıştır. Daha sonra yapılan çalışmalar absinthe‘in içindeki halüsinatif pelin otunun eser miktarda olduğu ve etkilerinin abartıldığı ispatlansa da, absinthe içkisi 2000’lerin başına kadar yasaklı içkilerin başında yer almıştır.