Menu Close

Aslan Sembolizmi

  • Simya

Simya’da Aslan sembolizması genel olarak eril ilkeye yani kükürt elementine karşılık gelir. Simya prosesinde bulunduğu aşamaya ya da işleme bağlı olarak rengi değişir. Örneğin siyah aslanlar maddenin saflaştırılmamış halini anlatır. Kırmızı aslan da kandaki yaşam enerjisidir.

Yeşil aslan, sonunda yeşil renk ortaya çıkaran farklı metal alaşımları anlatabildiği gibi, bazen de fotosentezi anlatabilir. Örneğin bitkilerle çalışıyorsanız, bitkinin içindeki yaşam enerjisi yeşil aslan ile tasvir edilir. Güneşi yiyen yeşil aslan da aslında fotosentezdir.

Öte yandan felsefik açıdan Yeşil Aslan, evcilleştirmeye çalıştığımız doğanın ham güçleri veya bilinçaltıdır. Kızıl ya da kırmızı aslan da bu güçlerin asimilasyonu veya kontrolüdür.