Menu Close

Simyada Basilisk

  • Simya

Basilisk, kuş başlı ve ejderha gövdeli sembolik simyasal bir yaratıktır. Efsaneye göre kanatsız yaratık, hermafrodit bir horozun yumurtasından çıkmış ve bir yılan tarafından emzirilmiştir. Kimyasal olarak basilisk, zinober mineralindeki cıva (kuş) ve kükürtün (ejderha) birleşimini temsil eder.

Spiritüel olarak, yeni bir enkarnasyon veya daha sonra Felsefe Taşı’na dönüşecek olan “Filozofların Çocuğu”nu yaratmak için ruh (kuş) ve can (ejderha) yani üst ve alt doğalarımızın birleşimidir.