Menu Close

Ölüler Diyarı Bitkisi

Çiriş Otu
  • Sihir
  • Mitoloji

Asphodel, yani bizim bildiğimiz adıyla Çiriş ya da Çiriş otu, ölüler diyarının çayırlarını kaplayan bitkidir. Ayrıca Ölüler Diyarı Kraliçesi Persephone Çiriş çiçeklerinden yapılma bir taç takar. Ve bu yüzden de hem Yunanlılar hem de Romalılar mezarların üzerinde bu ottan dikerlerdi. Günümüzde de halen ölümden sonra huzur getirmesi için cenazelere çiriş çiçeği gönderilir.

Çiriş’in kökleri zehirlidir ve belli bir türünden alkol üretilebilmektedir. Bu nedenledir ki çiriş bilincin ve hislerin kaybını da simgeler. Ölümle arasında kurulan bağ bu nedenle olabilir. İtalyanlar bu bitkinin yapraklarını meşhur burrata peynirini sarmak için kullanırlar. Çünkü burrata peynirinin ömrü ile yaprakların ömrü ayrı süredir. Böylelikle eğer peynir bozulmuşsa etrafındaki yaprakların durumundan anlaşılabilir.