Menu Close

Afrika Mitolojisi

Domates
  • Sihir
  • Mitoloji

Afrikanın bazı kabilelerinde domates suyu kan ile ilişkilendirilir. Domates fetüsü taşıyandır. Domatesin yedi tane çekirdeği vardır ve yedi sayısı var olmanın en ilkel prensibidir. Bunun için suların ve bilginin efendisi Tanrı Faro dünyayı düzenlerken, kadını domates ile kutsamış ve çocuk doğurabilir kılmıştır. Bunun karşılığında kadınlar da Tanrı Faro’ya zaman zaman teşekkür için domates sunarlar.

Tanrı Faro’nun elçisi yeryüzüne inerek kadınların sunduğu bu domateslerin suyunu toplar ve gökyüzünde Tanrı Faro’nun da yaşadığı yer olan cennete götürür. Ve bu domates suyu yeryüzüne tekrar yağmur olarak geri döner ve böylece toprak bereketine kavuşur.

Domates ile ilgili bu inanış halen bazı kabilelerde devam etmektedir. Örneğin Bambara kabilesinde çiftler sevişmek için yatağa girmeden önce beraberce domates yerler.