Menu Close

Ejderha Etimolojisi

İngilizce
  • Garip Yaratıklar
  • Mitoloji

Dragon kelimesi İngilizceye 13. yüzyıl ortalarında eski Fransızcadan alınarak girmiştir. Kökeni Latincede “büyük yılan” anlamına gelen “draconem” ve Eski Yunancada “büyük yılan, dev balık” anlamına gelen δράκων (drákōn) kelimeleridir. Eski Yunancadaki δράκων (drákōn) kelimesinin “görmek” ya da daha doğrusu “gözlerini dikip bakan” anlamına gelen δέρκομαι (dérkomai) kelimesinden geldiği tahmin edilmektedir.

Dragon kelimesi büyük, efsanevi yaratıkların resmi adı haline gelirken, kökteki “zalim” ve “merhametsiz” gibi varyasyonların tümü, eski, kaskatı, dünyayla teması olmayan hatta kötü bir şeyi tanımlayan sıfatlar haline gelmiştir.

Ejderha tanımlarındaki doğu-batı arasındaki bu farkın dini inanışların farklılığından kaynaklandığını düşünen pek çok görüş bulunmaktadır. Ama bu başka bir postun konusu :)

Unutmayın: Hayal edebildiğiniz her şey gerçektir (P.Picasso). Görüşmek üzere :)