Menu Close

Ejderha Türleri

En Temel Sınıflandırma
  • Garip Yaratıklar
  • Mitoloji

Ejderha türlerinin sayısı ve tanımı tamamen hayal gücümüz ile sınırlı. Ama hayal gücü dediysek ejderhalara inanmadığımdan değil. Sonuçta “Hayal edebildiğiniz her şey gerçektir.” Oyun dünyasına pek girmeden, temelde ejderhalar sahip oldukları kanat, ayak sayısı ve vücut yapısına göre gruplandırılabilir. Bu gruplama çeşidi aynı zamanda ejderhaların kültürden kültüre nasıl farklılaştığını çok güzel ortaya koyar. Fakat bu başka bir öykü ve başka zaman anlatılmalı (Michael Ende’e saygıyla). Bazı kaynaklar ejderhaları “wyvern”, “drake” ve “wyrm” olarak 3 başlık altında gruplarken bazı kaynak ise “dragon” başlığı altında ejderhayı da dördüncü bir sınıf olarak kabul ediyor.

Wyrm: (Eski İngilizce. Kökeni mutemelen Latince kurt demek olan “vermis” kelimesi):Zehirli ya da ateş püskürten, kanatsız ejderha.Yılana benzer hareket ederler ve vücutları uzundur. İskandinav mitolojisinde Dünya Ağacı Yggdrasill’in köklerini yiyen Nidhogg ve meşhur yıldırım tanrısı Thor’u öldüren Jörmungand bir “wyrm”dir. Yine İran mitolojisinde Rüstem’in öldürdüğü 80 metre uzunluğundaki ejderha bu türe bir örnektir.

Drake: 13. yy’a kadar “dragon” ve “drake” kelimeleri aynı anlamda kullanılıyorken, “drake” erkek ördek anlamında kullanılmaya başlanmıştır. Belki de bu yüzden “drake” küçük ejderhaları tanımlar. Kanatsızdır ve dört bacağı vardır. Tolkien’in gruplandırmasına benzer olarak “fire(ateş)-drake” ve ice(buz)-drake” olmak üzere iki türü vardır. “Fire-drake” kırmızımsıdır ve ateş saçar. “Ice-drake” ise beyazımsıdır ve kar ya da buz püskürtür.

Wyvern: (Orta İngilizce. Kökeni Latince “vipera”) Armacılıkta ejderhalardan ayrı olarak resmedilen iki bacaklı, iki kanatlı ve uzun kuyruklu bir ejderha türüdür. Bu tür genelde batı sinemasında gördüğümüz ejderha türüdür. Pek çok ortaçağ yaratık kitapçıklarında (medieval bestiaries) garip bir üreme şekli olduğundan bahsedilir. Birleşme anında ya da doğum esnasında dişi vipera erkek vipera’nın başını yer. (Başının etini yemek gibi mi acaba:) ). Ve doğum esnasında yavrular annenin karnından anneyi kemirerek dışarıya çıkarlar (Canımı yedin evladım!)

Ejderha türleri gruplandırması en basit olarak bu şekilde. Tabi bu gruplandırma çoğunlukla Avrupa kaynaklı. Siz isterseniz böyle devam edersiniz istersiniz Tolkien gibi çok da şeetmeden hepsine “Urulóki” der geçersiniz. Ejderhaların doğu kültüründe gruplandırmasını bir başka postta paylaşacağım.