Menu Close

Element Sembolleri

  • Simya

Aristo’ya göre maddenin birincil özelliği ıslak ya da kuru olmasıdır. Islaklık ya da nem, akışkanlığın ya da esnekliğin göstergesidir. Örneğin ıslak/nemli maddeler daha değişken/kırılgan ve yayılım gösteren bir yapıdayken, kuru maddeler sabit, düzenli ve kendi şekillerini koruyan sert bir yapıya sahiptirler.

Maddeyi belirleyen ikinci özellik ise sıcak ya da soğuk olmasıdır.

♦️ Ucu yukarıya bakan üçgen ateş elementidir. Ateş kuru ve sıcak olduğu için yükselmek ister.

♦️ Ucu aşağıya bakan üçgen su elementidir. Su ıslak ve soğuk olduğu için alçalmak ister.

Ateş ve Su elementlerin en saf olanları olarak kabul edilir. Bu yüzden diğer iki elementin sembolleri bu elementin sembollerinin varyasyonudur.

♦️ Ortasından yatay çizgi geçen ve ucu aşağıya bakan üçgen toprak elementidir. Toprak soğuk ve kuru olduğu için alçalmak/düşmek ister ama içindeki kuru özelliği onun su gibi akmasını engeller.

♦️ Ortasından yatay çizgi geçen ve ucu yukarıya bakan üçgen hava elementidir. Hava sıcak ve ıslak/nemlidir. Bu yüzden yükselmek ister. Fakat ıslak/nemli yapısı onun ateş gibi yükselmesini engeller.