Menu Close

8-Güç Kartı

  • Tarot

“Karanlığınla seni kabul ediyorum. Çünkü ben, evrenin başlangıcından beri maddenin içine gömülü olan herşeyi görenim.”

8-Güç kartını anlatırken Kirene’den örnek veririm. Aslanı çıplak elleriyle dizginleyen ve Apollo’nun aklını başından alan Bakire ve Savaşçı Tanrıça Kirene. Bu karttaki sembolizmayı Nemea Aslanı ile güreşen ve onu alt eden Herakles ile özdeşleştirirler ama burada unutulan nokta şudur: Bu kart bir dişil güç kartıdır.

Dişil gücü sadece kırmızı rujda, seksi kıyafette bulamayız. Burası, bu eril egemen dünyada öğrenilmesi daha doğrusu HATIRLANMASI gereken en zor taraftır. İçeriden gelen bilgeliğe, emin olma, zorlama değil bilmenin getirdiği zerafete bakmak lazım. İnsanlık tarihi kadar eskiye dayanan ve bize nesiller boyu aktarılan dişil bilgelik mirasına sahip çıkmak lazım.

Erillik bir YAPMA durumuysa, dişillik bir OLMA halidir. Erkeklere özgü kıyafetler giydirilip “işte GÜÇLÜ KADIN” demek, eksik bir tanımdır. Ev Hanımı olarak tabir edip, bu kadınları işsiz bireyler olarak görmek patriyarkanın ekmeğine yağ sürer. “Erkek/Kadın dediğin” diye başlayan cümleler kadınları tıkıştırıldığı hapishanelere daha da tıkar.

Kullandığımız deyimlerden, izlediğimiz reklamlara kadar gözümüzü dört açmamız lazım. Çünkü silahla değil ama içerden gün be gün çürütülerek öldürülen dişillik, onların çok iyi bildikleri, bizim ise hatırlamamız gereken bir güçtür.