Menu Close

Kuş Pislemesi Neden Şans Getirir?

Hüma Kuşu
  • Garip Yaratıklar
  • Mitoloji

Hüma kuşu hiç konmadan yedi kat göğün üzerinde uçan mitolojik kuştur. İsmi Arapça “Hu=Ruh” ve “Ma=Su” kelimelerinden oluşmaktadır. İran mitolojisinde olduğu kadar Türk mitolojisinde de önemli bir yere sahiptir. Hayat ağacı, hayat suyu yanında üçüncü önemli motiftir. O kadar yüksekte uçar ki, cennete ulaştığına inanılır. Bu yüzden Türk kültüründeki isimlerinden biri “cennet kuşu”dur. Bir diğer adı da “talih kuşu” olup başına konduğu hatta gölgesinin değdiği yere ömür boyu refah ve mutluluk getireceği söylenir. (Bu yüzden başınıza pisleyen Hüma değil de güvencinse lotoyu/piyangoyu tutturamayabilirsiniz.)

Çok yaygın olan bir inanışa göre de “Devlet Kuşu” veya “Şahlık Kuşu” denilen Hüma kuşunun gölgesinin bir insanın başı üzerine düşmesi, taç giyeceğinin ve hakimiyete ulaşacağının işareti sayılır. Eski bir halk inancına göre de bir hükümdar ölünce halk bir meydanda toplanıp Hüma kuşunu beklermiş. Hüma’nın başına konduğu ya da gölgesinin üzerine düştüğü kişi yeni hükümdar seçilirmiş.

Hümanın ayrıca hayatta iken ele geçmediğine, havada yumurtlayıp yavrusunu havada çıkardığına, ayakları olmadığına, hiçbir kuşu incitmediğine, tehlike halinde yavrularını kanatlarının altında koruduğuna ve onu bilerek öldürenin kırk gün içinde öleceğine inanılır.