Menu Close

La Lechuza

Ünlü Cadılar VI
  • Sihir
  • Mitoloji

La Lechuza, peçeli baykuş demektir. Hani Harry Potter’daki baykuşlar gibi olan türden. Meksika mitlerinde La Lechuza aynı zamanda çok bilinen ve karanlık güçleri olan bir cadıdır. Aslında istediği şekle girebilen bir cadı olsa da yüzü yaşlı bir kadın yüzü olan dev bir baykuş olarak tasvir edilir. Bu korkunç yaratığın ne gibi kötülükler yapabildiğine geçmeden önce hikayesini anlatalım. La Lechuza, yaşadığı yerel halk tarafından bilinen ve saygı duyulan bir cadıdır. Fakat bir zaman sonra daha da fazla güç kazanmak için Şeytan ile işbirliği yapar ve kara büyülere dalar. Bunun üzerine -bir klasik olarak- köy halkı tarafından evine baskın düzenlenir ve öldürülür. Fakat La Lechuza intikam almak için geri döner. 2 Metre boyunda dev bir baykuş olarak genelde geceleri gelerek insanları avlamaya başlar. Dev pençeleri ile istediğini kurban olarak alır ve yer, dolayısıyla ne kadar kaslı, güçlü olduğunuzun onun için hiç bir önemi yoktur. Yüksekte bir yere tüneyip bebek ağlamasına benzer bir ses çıkartır. Siz de eğer “Neler oluyor yahu?” deyip camdan ya da kapıdan başınızı çıkardığınız anda hop! La Lechuza’nın yahnisine et olursunuz. La Lechuza, hava şartlarını kontrol edebilir ve zaman zaman farklı görünüşlere de bürünebilir. Eğer gece bir baykuş ötmesi duyarsanız bilin ki La Lechuza pencerenizin pervazında sizi bekliyor.