Menu Close

Lilith

Ünlü Cadılar I
  • Sihir
  • Mitoloji

Lilith Havva’dan da önce yaratılan ilk kadındır. Ademin ilk eşidir. Adı üstüne de “eş” yaratılmıştır fakat Adem ona biat etmesini istediği için hem Adem’den hem de cennetten kaçarak ortadan yok olmuştur. Lilith’in ilk izleri M.Ö. 3000’lerde Sümerlerde rastlanır. Fakat günümüzde en fazla anlatılan hikayesi Yahudi folklöründendir.

Adem Lilith ile beraberliklerinde daha fazla söz sahibi olmak istedi. Bariz bir üstünlük talep etti. Lilith ikisinin de aynı topraktan yaratıldıklarını ve eşit olmaları gerektiğini savundu. Sevişirlerken devamlı Adem’in altında olmayı aşağılayıcı buldu. Adem kendisini gökyüzüne, Lilith’i de bereketli topraklara benzeterek ondan sorgusuz teslimiyet istemesi üzerine Lilith Adem’den ayrıldı.

Cennette bir başına kalan Adem Tanrı’ya Lilith’i geri getirmesi için yalvarır. Tanrı’da Lilith’i bulmaları için üç melek görevlendirir. Bu arada Lilith Lucifer ile ilişkiye girmiş ve ondan yüzlerce çocuk yapmıştır. Gönderilen meleklerle beraber cennete dönmek istemez ve bunun üzerine melekler de Lilith’in her gün 100 çocuğunu öldürür. Bunun üzerine Lilith de Adem’in yeni karısı Havva’dan doğan çocukları öldüreceğine yemin eder.

Türk mitlerindeki “Al Karısı”, “Albastı” ve “Jeztırnak” Lilith’in bir uzantısı olarak kabul edilir. Hatta bazı hikayeler kılığına girip Havva’yı cennetteki yasak elmayı yemesi için ikna edenin Lilith olduğunu söyler.

Lilith arzulanan, baştan çıkaran ve kışkırtıcı kadındır. İlk cadıdır ve doğmuş ve doğacak olan tüm cadıların da annesi kabul edilir. Hatta bazı hikayeler daha da ileri giderek Lilith’in ilk vampir olduğundan bahseder.

Farklı kültürlerde ismi değişse de Lilith o asi, otoriteye karşı gelen ve bunun da bedelini ödemeye razı gelen ilk kadındır.