Menu Close

Mortifikasyon

  • Simya

Mortifikasyon, ölme ya da ölüme yollama anlamına gelir. Aynı zamanda simyanın süreçlerinden biridir. Fakat simyanın bilinen 7 işleminden ayrı tutulur. Çünkü mortifikasyon simyanın ilk aşaması olan siyah aşama başlamadan önce gerçekleşir. Ölümle yaşanan kaybın ve yasın hem bedenimizde hem de ruhumuzda oluşturduğu etki simyasal aşamalar boyunca ince ince işlenir. Ölümü düşünmek ya da ölümü anlatan resimlere bakmak psikolojik olarak bizi derinden etkiler. İşte simya bu etkiler üzerine çalışan ve bir sonraki mortifikasyon sürecine kadar bizi iyileştirendir. Simya döngüsü bize hatırlatır ki “Ölüm, yeniden doğuş ve hayatın döngüsü için gerekendir”.