Menu Close

Matshishkapeu—Osuruk Perisi

Periler VI
  • Sihir

Bir kızılderili halkı olan İnnu’ların mitlerinde adı geçen Matshishkapeu (Matşişkapeu), yani “Osuran Adam”, panteondaki en güçlü, hatta bazı tanrılardan bile güçlü ruhlardan biridir. İnsanlarla osurukları yoluyla konuşur. Hikayeye göre, Karibu Tanrısı İnnu halkına bir çeşit geyik olan karibu yemeği yasaklamıştır ve halk açlıktan ölmek üzeredir. Bunu duyan Matshishkapeu, Karibu Tanrısını İnnu halkına bir kez daha karibu verene kadar çok uzun süren bir kabızlıkla cezalandırır. Bunun üzerine çaresiz kalan Karibu Tanrısı, İnnu halkının karibu yemesine izin verir ve Matshishkapeu da onu iyileştirir. İnnu Halkına göre bir kişi osurduğunda Matshishkapeu o kişiyle iletişim kurmaktadır. Çıkan gazın miktarı, sesi ve kokusuna bakılarak da ne demeye çalıştığı yetkili gaz okuyucular tarafından incelikle deşifre edilir. Matshishkapeu genelde resmi törenlerde, toplantılarda -özellikle- ortam gerginleşince konuşur. Gazın çıkışı ve devamında yorumlanması, gerginliği azaltan ve neşe getiren bir unsur olarak mucizevidir. Neşe kaynağı sayılan Matshishkapeu, öte yandan hayvanların ve de insanların davranışlarını kontrol edebilen çok güçlü bir varlıktır. Lakin iletişim yolu bi’ gariptir.