Menu Close

Simyada Kuş Sembolizmi

  • Simya

Ne diyor bu Simyacılar? Simya çalışmalarının notları her zaman şifreli bir dille yazılır. Bu bazen bir sembol ya da yine sembolik olarak kullanılan bir canlı olur. Ve kuşlar da Simya metinlerinde en çok kullanılan hayvan sembolleridir.

Simyacılar kelimenin tam anlamıyla kuşların dilini konuşurlar. En önemli kavramlarından bazılarını, özellikle de uçucu veya ruhsal süreçlerle ilgili olanları temsil etmek için kuş resimlerini kullanırlar.

Simyacılar da kelimenin tam anlamıyla kuşların dilini konuşurlar. En önemli kavramlarından bazılarını, özellikle de uçucu veya ruhsal süreçlerle ilgili olanları temsil etmek için kuş resimlerini kullanırlar. Simya çizimlerinde kuşların hareketleri çok önemlidir. Yükselen kuşlar maddenin buharlaşmasını gösterirken, alçalan kuşlar maddenin sabitlenmesini, yoğunlaşmasını veya çökelmesini gösterir. Her ikisinin de gösterildiği yerlerde ise hem buharlaşmanın hem de yoğunlaşmanın olduğu damıtma işlemi anlatılır.

Ayakta duran bir kuş genellikle ne tür bir simya işleminin yapılmakta olduğunu gösterir. Karga veya kuzgun, kalsinasyon (yanma) veya çürüme gibi Siyah Aşama operasyonlarını gösterir. Beyaz kaz, beyaz kuğu veya albatros, Beyaz Aşamadaki ayırma ve saflaştırma işlemlerini temsil eder. Horoz veya yavru horoz, birleşme işleminin devam ettiği anlamına gelir ve tavus kuşu, fermantasyon işleminin başladığını bildirir.

Pelikan, damıtma operasyonunu ve aynı zamanda simyanın son aşaması olan Kırmızı Aşamasının başlangıcını temsil eder. Kartal aynı zamanda süblimleşme işleminin yanı sıra damıtma anlamına da gelir. Kartalın rengi bazen damıtma sırasında açığa çıkan buharın rengini de gösterir. Örneğin beyaz kartal beyaz buharı temsil eder. Ateşte yeniden doğan efsanevi kuş olan bennu kuşu veya anka kuşu, en son aşama olan pıhtılaşma operasyonunu ve Felsefe Taşı’nın yaratılışını temsil eder.

Çift başlı kartal ve yarasa Rebis’i ya da cıvanın çift cinsiyetli durumunu anlatır. Güvercin, yenilenen ruhun veya ilahi enerjinin aşılanmasının sembolüdür. Beyaz güvercin kimyasal olarak simyanın Kara Aşamasından Beyaz Aşamasına arındırıcı dönüşümün habercisidir.

Basilisk, kuş başlı ve ejderha gövdeli sembolik simyasal bir yaratıktır. Efsaneye göre kanatsız yaratık, hermafrodit bir horozun yumurtasından çıkmış ve bir yılan tarafından emzirilmiştir. Kimyasal olarak basilisk, zinober mineralindeki cıva (kuş) ve kükürtün (ejderha) birleşimini temsil eder. Spiritüel olarak, yeni bir enkarnasyon veya “Filozofların Çocuğu”nu yaratmak için ruh (kuş) ve zihin (ejderha) gibi üst ve alt doğalarımızın birleşimidir.