Menu Close

Solve et Coagula

  • Simya

Simya işinin ve dolayısıyla ruhun işinin özetidir “Solve et Coagula”.

Çünkü maddeyi önce en küçük birimlerine kadar ayrıştırır, saflaştırır ve geriye kalan arındırılmış parçalarını yeniden birleştiririz. Ruhumuzdaki yansımasına da buna çok benzerdir.

Hepimiz bir bütün olan benliklerimizle doğarız. Büyüdükçe bu bütünlük parçalanmaya başlar. Çünkü hayatta kalmak için geliştirdiğimiz “ego”lar ile “ben”liğimizin arasında parçalanma başlar.

“Hayatımızın ilk yarısında bu ego ve benlik aksında ayrım yaşarız” der Jung. “Diğer yarısında ise ikisini tekrar bir araya getirerek bütünlüğümüzü yakalamaya çalışırız.”

Ego bilincin, benlik ise bilinç+bilinçaltının merkezidir. Yani aslında “Benlik içimizdeki Tanrı’dır.”