Menu Close

Yeraltına Da İnebilen Anka Kuşu

Tuğrul Kuşu
  • Mitoloji

Türk mitolojisinde doğaüstü nitelikleri olan kızıl renkli devasa bir kuştur. Ölümsüzlüğü ve yeniden dirilişi simgeler. Her gün yeniden doğar. Dünya uluslarının mitolojilerinde de değişik adlarla mevcuttur.

Ancak Türk mitolojisindeki bu kuşun diğer mitolojilerdeki benzerlerinden en önemli farkı tek başına olmayıp bir benzerinin hatta ikizinin bulunmasıdır. Konrul Kuşu, Toğrul Kuşu ile birlikte anılır. Her ikisi de Anka kuşunun tüm niteliklerini barındırırlar.

Tuğrul Kuşu yeraltına da inebilir. Bir efsaneye göre Tuğrul Kuşu Moğolları, Konrul Kuşu ise Türkleri simgeler. Ufuk noktasının ötesindeki sonsuz denizde bulunan kafdağının ardındaki karanlıkta yaşar.